Poriadok bohoslužieb a oznamy na Desiatu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na krásnom a dôstojnom priebehu Eucharistickej procesie na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.

  • Dnes (11.6.) o 15:30 bude Eucharistická adorácia.

  • V piatok (16.6.) na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho sa bude konať na konci svätej omše odprosujúca pobožnosť, pri ktorej možno získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Po svätej omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.

  • Hodová slávnosť v Abraháme bude tento rok v nedeľu 1. októbra.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na krásnom a dôstojnom priebehu Eucharistickej procesie na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.

  • Dnes (11.6.) o 14:30 bude v Hoste Eucharistická adorácia s modlitbou litánií. Bude bývať vždy v nedeľu, v ktorej bude svätá omša s úmyslom za veriacich farnosti.

  • V piatok (16.6.) na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho sa bude konať na konci svätej omše odprosujúca pobožnosť, pri ktorej možno získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

  • Hodová slávnosť v Hoste bude tento rok v nedeľu 10. septembra. V nedeľu predtým, 3. septembra, však oslávime 40. výročie posvätenia nášho chrámu.

oznamy farského úradu