Poplatok za komunálny odpad a vydávanie nálepiek na smetné nádoby

Vážení občania, venujte prosím pozornosť tomuto oznamu!

Oznamujeme Vám, že Obecný úrad Abrahám v týchto dňoch zasiela do domácností v obci rozhodnutia o miestnom poplatku za komunálne odpady na rok 2019. Tento poplatok je potrebné uhradiť podľa doručeného rozhodnutia a následne s dokladom o zaplatení si vyzdvihnúť nálepku na smetnú nádobu platnú pre rok 2019. Nálepku si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade počas úradných hodín.

Nálepku je potrebné vyzdvihnúť do 30. apríla 2019.

Po tomto termíne budú vysypané iba nádoby označené nálepkou platnou pre rok 2019.

Ďakujeme za pochopenie.

Obecný úrad Abrahám