Ponuka zamestnania – Ústav na výkon trestu odňatia slobody Leopoldov

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov

hľadá kolegov.

Bližšie informácie nájdete na www.zvjs.sk