Pokyn k poskytovaniu humanitárnej pomoci

Vážení občania!

Obecný úrad Abrahám obdržal od Okresného úradu v Galante odbor krízového riadenia informáciu k poskytovaniu humanitárnej pomoci.

Na základe pokynu informujeme subjekty a jednotlivcov, ktorí chcú poskytnúť humanitárnu pomoc pre občanov Ukrajiny, aby svoju ponuku nahlásili na emailovej adrese: uosppz@minv.sk.

Treba uviesť o akú ponuku ide a kontaktné údaje, na základe ktorých následne bude zabezpečené Prezídiom PZ SR vyrozumenie, čo s pomocou ďalej.

Žiadame subjekty a občanov, aby humanitárnu pomoc nevozili na „východ“, tam už nie sú podľa vyjadrenia MV SR voľné kapacity.

Obec Abrahám na základe výzvy OÚ odbor KR Galanta upresnila počty ubytovacích kapacít v obci k 28.2.2022. Obecný úrad zároveň informuje občanov, že v prípade ubytovania utečencov v obci Abrahám bude obec organizovať potrebnú pomoc pre utečencov a podľa potreby požiadame občanov o súčinnosť.

Starosta