Podvody páchané na senioroch

Vážení občania, hlavne seniori!

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Galante nám zaslalo informáciu týkajúcu sa výskytu opakovaného podvodného konania, ktoré spočíva v konaní neznámeho páchateľa,

ktorý sa vydáva za policajta menom Juhos/Juhas, pričom telefonicky seniora upozorní, že jeho peniaze na účte sú ohrozené a je potrebné ich previesť na iný „bezpečný“ účet. Falošný policajt seniorovi uvedie, že mu bude volať kompetentná osoba z banky (napr. riaditeľ), ktorá mu zadá číslo účtu, na ktorý má senior bezodkladne previesť peniaze.

Upozorňujeme, že sa opäť jedná o ďalší zo spôsobov, ktorým chcú podvodníci pripraviť staršie osoby o nemalé úspory. Telefonujú zvyčajne z utajeného čísla alebo z čísla s predvoľbou Českej republiky.

V prípade, že by ste takéto pokusy o podvod vo svojom okolí zaznamenali, kontaktujte prosím priamo linku polície 158 alebo núdzovú linku č. 112.

Buďte obozretní, neunáhlite sa a situáciu najprv konzultujte s najbližšou dôveryhodnou osobou.

V záujme predchádzania takýmto situáciám, informujte svojich starších rodičov, prosím.

Starosta

podvod seniori