Podporte projekt občianskeho združenia Obec bez hraníc!

Projekt občianskeho združenia Obec bez hraníc, s názvom Informačný stojan o odpadoch, postúpil do verejného hlasovania na stránke www.gestopremesto.sk

O čo ide?

Projektom by sme chceli podporiť informovanosť občanov a najmä detí o tom, aké druhy odpadov produkujeme, a tým zvýšiť ich záujem o separáciu. Jeden stojan by sme umiestnili pri základnej škole a druhý na zbernom dvore v našej obci.

hlasovanie