Poďakovanie za úpravu okolia kostola

Starosta obce ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali na úprave okolia nášho kostola a prispeli k skrášleniu prostredia. Verím, že po období pandémie aj táto pekná zmena prispeje k návratu ľudí do božieho stánku.

Ďakujem