Poďakovanie starostu za účasť na brigáde

Starosta obce ďakuje všetkým, ktorí sa dňa 22.9.2018 zúčastnili brigády na úpravu a údržbu priestorov v športovom areáli v Abraháme.
Poďakovanie si zaslúžia kvôli úsiliu a množstvu odvedenej práce a to aj napriek nepriaznivému počasiu, ktoré ich sprevádzalo.

Štadión tak pripravili nielen k hodovým dňom, ale aj pre budúce podujatia.