Poďakovanie starostu

Starosta obce týmto ďakuje vedeniu POD Abrahám za poskytnutie žeriavu s obsluhou Igorom Jursom a pánom Pavlovi Bacigálovi, Milanovi Janíkovi, Milanovi Siskovi za práce, ktoré odviedli v piatok po tom, čo došlo k poškodeniu ponorky na vodnom zdroji.

Poškodená ponorka ako aj potrubie boli vymenené za nové. Taktiež bola opravená a zrenovovaná elektrika s novými súčiastkami tak, aby sme mohli vodu nerušene užívať aj v ďalšom období.

Ďakujem, starosta Ing. Igor Németh