Poďakovanie starostu za prípravu a zdarné fungovanie testovania

Touto cestou starosta obce vyslovuje verejné poďakovanie dobrovoľníkom, zdravotníkom, príslušníkom armády SR a Policajného zboru SR, ako aj všetkým ostatným osobám, ktoré sa podieľali a zaslúžili o prípravu a zdarné fungovanie odberného miesta COVID-19 v obci Abrahám. Zároveň vyslovujem poďakovanie všetkým, ktorí sa v sobotu 31.10.2020 na testovaní zúčastnili a svojím, postojom a tolerantným prístupom prispeli k celkovému pokojnému a rýchlemu priebehu opatrení. V našej obci bolo celkom otestovaných 960 osôb s pozitivitou len 0,52% občanov.

Aj napriek tomuto dobrému výsledku ale pre všetkých platí, aj naďalej riadne dodržiavanie opatrení vlády a ústredného krízového štábu SR.

Prajem Vám všetkým veľa zdravia Starosta obce Ing. Igor Németh

odberné miesto testovanie
poďakovanie za testovanie