Poďakovanie COVID tímu

Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na zabezpečení a hladkom priebehu testovaní na COVID -19 v našej obci. Spolu doposiaľ bolo vykonaných 16 testovaní, počas ktorých bolo celkovo otestovaných 8700 občanov.

Každé jedno kolo testovania si vyžadovalo samostatne veľa času a úsilia, aby bolo všetko potrebné ku dňu testovania zabezpečené. No bez ľudí v COVID- tíme, ich obetovaniu sa, by však každá námaha bola márna. Preto je im potrebné za nás všetkých poďakovať a zároveň vyjadriť presvedčenie, že pri zodpovednom dodržiavaní aspoň základných opatrení už nebudú potrebné ďalšie kolá testovaní a nepríde žiadna ďalšia 3-tia vlna.

Ďakujeme.

Starosta