Počas tohto víkendu sa koná TOP FEST

Vážení občania,
chceli by sme Vás touto cestou oboznámiť, že v katastri našej obce sa počas tohto víkendu od piatku do nedele koná hudobný festival TOP FEST.

Ide o veľký hudobný festival zameraný na rock metal a punk, kde sa očakáva niekoľkotisícová účasť fanúšikov zo Slovenska aj zahraničia. Očakávame, že z priestoru konania festivalu sa bude šíriť hudobná produkcia aj do našej obce, a tým nadmerným hlukom môže obťažovať Vás, našich obyvateľov. Tiež sa predpokladá zvýšený pohyb účastníkov festivalu cez našu obec, a tým aj viac automobilov na obecných komunikáciách. Preto Vás prosím o zvýšenú opatrnosť.

Žiadam Vás, aby ste uvedené zobrali na vedomie, nakoľko obec nemá žiadne kompetencie pri povoľovaní tejto aktivity.
Tým, ktorí sa priamo zúčastníte na festivale, prajem príjemný kultúrny zážitok, Vám ostatným trpezlivosť a pevné nervy.

Starosta obce