Plasty a odpady k Veľkonočným sviatkom

V uplynulom období sme na stránke písali a doložili fotografiami, čo sme schopní vhodiť pri recyklácii odpadov do plastov. Situácia sa v podstate hneď zlepšila, čo sa týka množstva komunálneho odpadu primiešaného k plastom, ale fotografia z pondelka 15.3.2021 urobená pri otvorení vreca uloženého medzi plastami naznačuje, že nie každý si je asi úplne vedomý čo tým primiešavaním komunálu spôsobuje. Preto počnúc dnešným dňom budú na zbernom mieste každému kto prinesie plasty vysypať do kontajneru dané 2 ks priesvitných plastových vriec určených výhradne k tomu aby sme si doma do nich ukladali vyhodené plasty. Vrecia bude dávať správca zberného miesta zadarmo. Dôvod je jednoduchý – aby sme videli že do plastov dávame naozaj plasty. V prípade, že budú kontajnery zaplnené, odovzdá sa priesvitné vrece s plastami na miesto, ktoré určí správca zberného miesta a namiesto neho dostanete znova nové plastové priesvitné vrece. Verím, že takto sa v budúcnosti už vyhneme vzniku nepríjemných situácii so spracovateľmi odpadov.

Ďalej Vám oznamujeme, že na zbernom mieste boli pristavené 2 kontajnery. Jeden nižší na zber objemového odpadu /nábytok,koberce a pod./ a druhý na stavebný odpad. U stavebného odpadu je potrebné dodržať to, že musí byť tzv. čistý stavebný odpad /drobný betón,tehly škridla,omietka a podobne./ V žiadnom prípade tam nepatria plasty, kovové armatúry, zvyšky potravín či konzervy alebo matrace. Pri takto premiešaných odpadoch sa znova dostávame do situácií, kedy nám takýto odpad nechcú prevziať a ak ho aj preberú náklady na jeho likvidáciu sú výrazne vyššie. Prosím počúvajte správcu zberného miesta, ktorý Vás upriami, kde a ako môžete svoj odpad uložiť. Zároveň chcem pripomenúť tým, ktorí si doma robia veľké upratovanie, alebo stavebné úpravy, že je vhodné aby si sami na vlastné náklady zabezpečili kontajner ak prekračujú primerané množstvo na domácnosť.

V prípade, že bude ešte pred sviatkami Veľkej noci potrebné pristaviť opakovane kontajnery pre objemový aj stavebný odpad, vývoz zopakujeme.

Starosta

odpad. plasty, vrece

Fotografia vreca uloženého medzi plastami. 15.3.2021