Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trnavského kraja na rok 2021 – 2027

Oznámenie o strategickom dokumente

Vyvesené dňa: 28.11.2023

Zvesené dňa: 13.12.2023