Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Abrahám 2.polrok 2018

Plán kontrolnej činnosti 2.polrok 2018