Peter Hudcovský – smútočné oznámenie

parte

Vážení občania.

Oznamujeme Vám, že vo veku 74 rokov života zomrel náš spoluobčan Peter Hudcovský. Posledná rozlúčka so zosnulým bude 13.3.2024 (v stredu) o 16,00 hod. na obecnom cintoríne v Abraháme.

Pohrebná sv. omša bude o 15,30 hod. v rímsko-katolíckom kostole v Abraháme.

Touto cestou vyjadrujeme smútiacej rodine úprimnú sústrasť.