Pánska cesta – žiadosť pre vodičov

Obec pred časom spevnila a upravila Pánsku cestu. Zároveň ju priebežne čistí, tak aby bola prehľadná od začiatku po koniec. Starosta obce upozorňuje a zároveň žiada občanov, ktorí prechádzajú s motorovými vozidlami jednostopovými či dvojstopovými cez Pánsku cestu, aby vo vlastnom záujme a v záujme bezpečnosti všetkých ľudí, ktorí túto cestu využívajú na prechádzky, neprechádzali tadiaľto vysokými rýchlosťami. Pánska cesta nie je upravená a ani určená na naháňanie sa s vozidlami.

Ďakujem vodičom, že beriete ohľad na ostatných a predvídate.

Starosta obce.