Pamiatkový – archeologický výskum – oznámenie Krajského pamiatkového úradu Trnava

Vyvesené dňa: 30.5.2023

Zvesené dňa: 14.6.2023