p. Marián Végh, zásielka do vlastných rúk

p. Marián Végh, bytom Abrahám má od 20.5.2021 do 3.6.2021 na Obecnom úrade v Abraháme uloženú doporučenú zásielku, doručenie do vlastných rúk. Uvedenú zásielku si môže prevziať počas úradných hodín na obecnom úrade.