Oznamy na Veľkonočnú nedeľu

Poriadok bohoslužieb, omša a oznamy

Poriadok bohoslužieb, sv. omša pre kostol Abrahám

Farský úrad - Oznamy na Veľkonočnú nedeľu

Poriadok bohoslužieb, sv. omša pre kostol Hoste

Farský úrad - Oznamy na Veľkonočnú nedeľu