Oznamy na Trinástu nedeľu v Cezročnom období a rozpis bohoslužieb

Poriadok bohoslužieb a Oznamy na Trinástu nedeľu v Cezročnom období pre Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

  • V týždni budem spovedať zvlášť v pondelok hodinu pred sv. omšou.
  • Bližšie informácie k letnému táboru nájdete na stránke abrahamcata.wbl.sk. Téma tábora bude postavená na vzácnom príbehu ukrytom v diele Narnia vynikajúceho kresťanského autora C. S. Lewisa.
  • Hľadáme tiež ochotných ľudí, ktorí by mohli napríklad: 1. pomôcť so stolovaním alebo 2. upiecť niečo sladké či slané na desiatu alebo tiež 3. trochu upratať. Záujemcovia sa môžu hlásiť tradične u Ľubky Šimonovej alebo Evky Kopáčikovej.

  • V neposlednom rade pozývam všetkých k vytrvalej modlitbe za našu farnosť.

  • Pre birmovancov sú pripravené fotky z birmovky, ale treba si priniesť USB-kľúč (aspoň 2GB).

Oznamy na Trinástu nedeľu v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb a Oznamy na Trinástu nedeľu v Cezročnom období pre Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

  • V týždni budem spovedať zvlášť v piatok hodinu pred sv. omšou.

  • Bližšie informácie k letnému táboru nájdete na stránke abrahamcata.wbl.sk. Téma tábora bude postavená na vzácnom príbehu ukrytom v diele Narnia vynikajúceho kresťanského autora C. S. Lewisa.

  • Hľadáme tiež ochotných ľudí, ktorí by mohli napríklad: 1. pomôcť so stolovaním alebo 2. upiecť niečo sladké či slané na desiatu alebo tiež 3. trochu upratať. Záujemcovia sa môžu hlásiť tradične u Lucky Kollárovej.

  • V neposlednom rade pozývam všetkých k vytrvalej modlitbe za našu farnosť.

  • Pre birmovancov sú pripravené fotky z birmovky, ale treba si priniesť USB-kľúč (aspoň 2GB).

Oznamy na Trinástu nedeľu v Cezročnom období