Oznamy na Tridsiatu tretiu nedeľu v Cezročnom období a rozpis bohoslužieb

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

  • V piatok bude sv. omša pre deti a mládež o 17. hodine. Po nej je príprava divadla.

  • Trnavská novéna trvá do stredy 21. novembra. Okrem osobnej účasti je možné hlavnú časť Novény o 18. hodine každodenne sledovať aj prostredníctvom TV Lux a Rádia Lumen.

  • Do farskej zbierky na splácanie opravy strechy kostola ste prispeli 3 604 €. Úprimne Vám ďakujem za Vašu štedrosť.

  • Na nástenke nájdete pozvanie na dve podujatia: Púť zrelosti – Púť slobodných k bl. Anke Kolesárovej v Pavlovciach nad Uhom (23. – 25. novembra) a Víkend pre rozvedených, ktorí žijú sami, organizovaný misionármi Saletínmi v Rodinkove v Belušských Slatinách (30. novembra – 2. decembra).

Oznamy na Tridsiatu tretiu nedeľu v Cezročnom období

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

  • V piatok bude v Abraháme sv. omša pre deti a mládež o 17. hodine. Po nej je príprava divadla.

  • Trnavská novéna trvá do stredy 21. novembra. Okrem osobnej účasti je možné hlavnú časť Novény o 18. hodine každodenne sledovať aj prostredníctvom TV Lux a Rádia Lumen.

  • Na nástenke nájdete pozvanie na dve podujatia: Púť zrelosti – Púť slobodných k bl. Anke Kolesárovej v Pavlovciach nad Uhom (23. – 25. novembra) a Víkend pre rozvedených, ktorí žijú sami, organizovaný misionármi Saletínmi v Rodinkove v Belušských Slatinách (30. novembra – 2. decembra).

Oznamy na Tridsiatu tretiu nedeľu v Cezročnom období