Oznamy na Tridsiatu štvrtú nedeľu v Cezročnom období a rozpis bohoslužieb

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

 • V piatok bude sv. omša pre deti a mládež. Po nej je príprava divadla.

 • Budúcou nedeľou sa otvára nový liturgický rok (rok „C“) začínajúci Adventným obdobím. Tradične sa pri svätých omšiach budú požehnávať adventné vence.

 • Na budúcu nedeľu bude zároveň jesenná zbierka na charitu. Vzadu na stolíku sú už teraz letáky, v ktorých nájdete užitočné informácie o využívaní zbierky.

 • Sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami bude v našej farnosti v nedeľu 16. decembra.

 • V sobotu pozývame deti a mládež na stretnutie – adventnú tvorivú dielňu, ktorá bude na fare o 16. hodine. Je to ďalšie stretnutie v rámci projektu Z horčičného zrnka strom. Budeme vyrábať všeličo adventné, s čím sa potom radi podelíme…

 • S blížiacimi sa vianočnými sviatkami srdečne pozývame deti aj na koledovanie Dobrej noviny. Prihlásiť sa môžu od veku 7 rokov u našich šikovných animátorov (Anna, Izabela, Kristína, Daniel a Dominik) po sv. omši v piatok a v nedeľu.

 • Od októbra vysiela cez internet Rádio Mária. Pozrite si leták a www.radiomaria.sk.

Oznamy na Tridsiatu štvrtú nedeľu v Cezročnom období

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

 • V piatok bude v Abraháme sv. omša pre deti a mládež. Po nej je príprava divadla.

 • Budúcou nedeľou sa otvára nový liturgický rok (rok „C“) začínajúci Adventným obdobím. Tradične sa pri svätých omšiach budú požehnávať adventné vence.

 • Na budúcu nedeľu bude zároveň jesenná zbierka na charitu. Vzadu v kostole sú už teraz letáky, v ktorých nájdete užitočné informácie o využívaní zbierky.

 • Sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami bude v našej farnosti v nedeľu 16. decembra.

 • V sobotu pozývame deti a mládež na stretnutie – adventnú tvorivú dielňu, ktorá bude na fare o 16. hodine. Je to ďalšie stretnutie v rámci projektu Z horčičného zrnka strom. Budeme vyrábať všeličo adventné, s čím sa potom radi podelíme…

 • Od októbra vysiela cez internet Rádio Mária. Pozrite si leták a www.radiomaria.sk.

Oznamy na Tridsiatu štvrtú nedeľu v Cezročnom období