Oznamy na Tridsiatu prvú nedeľu v Cezročnom období a rozpis bohoslužieb

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

  • V piatok bude sv. omša pre deti a mládež. Pred ňou je stretnutie na fare o 17:30h.

  • Zasialo sa prvé semienko v rámci projektu Z horčičného zrnka strom. Bolo to pri príležitosti spomienky na zosnulých. Medzi ďalšími semienkami tohto projektu bude aj divadlo vo vianočnom čase. Mnohé deti a mladí už boli pozvaní. Teraz ich pozývame na stretko v najbližší piatok po sv. omši. Začnú sa prípravy. Účasť detí je potrebná a dôležitá! Pozývame aj rodičov malých detí. A hoci sú to aktivity so skupinou detí a mladých, dotýka sa to všetkých. Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke abrahamcata.wbl.sk.

  • Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. novembra. Treba splniť aj ostatné podmienky. Jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.

  • Na budúcu nedeľu bude farská zbierka na splácanie pôžičky na strechu kostola.

Oznamy na Tridsiatu prvú nedeľu v Cezročnom období

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

  • V piatok bude v Abraháme sv. omša pre deti a mládež. Pred ňou je stretnutie na fare o 17:30h.

  • Zasialo sa prvésemienko v rámci projektu Z horčičného zrnka strom. Bolo to pri prí­ležitosti spomienky na zosnulých. Medzi ďalšími semienkami tohto projektu bude aj divadlo vo vianočnom čase. Mnohé deti a mladí už boli pozvaní. Teraz ich pozývame na stretko v najbližší piatok po sv. omši v Abraháme. Začnú sa prípravy. Účasť detí je potrebná a dôležitá! Pozývame aj rodičov malých detí. A hoci sú to aktivity so skupinou detí a mladých, dotýka sa to všetkých. Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke abrahamcata.wbl.sk.

  • Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. novembra. Treba splniť aj ostatné podmienky. Jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.

  • Na budúcu nedeľu bude po sv. omši krátka spomienka a modlitba pri pamätníku vojnových obetí.

Oznamy na Tridsiatu prvú nedeľu v Cezročnom období