Oznamy na Tridsiatu nedeľu v Cezročnom období a rozpis bohoslužieb

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

 • V októbri sa modlievame sv. ruženec polhodinu pred sv. omšou alebo o 17:30h.

 • Spovedať budem zvlášť v pondelok a v stredu hodinu pred sv. omšou. V pondelok bude po svätej omši nácvik spevu.

 • Vo štvrtok popoludní sa bude konať pobožnosť na Dušičky. Začiatok bude o 15. hodine pri zažatej veľkonočnej svieci v kostole a odtiaľ pôjdeme za spevu Litánií k svätým na cintorín, kde bude pobožnosť pokračovať pri hlavnom kríži.

 • V pondelok pozývam deti na stretnutie – tvorivú dielňu, ktorá bude na fare o 17. hodine. Je to stretnutie v rámci projektu Z horčičného zrnka strom. Túto prvú aktivitu môžeme nazvať Pomoc starším a úcta k zosnulým. Budeme vyrábať svietniky na hroby, ku ktorým ľudia nemôžu prísť. Svietniky s deťmi budeme prinášať na hroby pri pobožnosti vo štvrtok popoludní.

 • Do zbierky na misie ste prispeli sumou 635€. Ďakujem Vám za Váš príspevok.

 • Opäť prebieha kampaň Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje Fórum života s podporou biskupov Slovenska. Hlavnou myšlienkou je spojiť spomienku na našich zosnulých s pripomenutím si osudov detí, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Túto spomienku môžeme vyjadriť symbolicky večer 2. novembra zapálením sviečky a modlitbou s prosbou za nenarodené deti a všetkých ľudí zranených potratom.
  Môžete si zakúpiť originálnu sklenenú (4€) alebo plastovú (1€) sviečku a podporiť tak projekty zamerané na ochranu života a jeho dôstojnosti od počatia a podporu rodiny. Viac informácií nájdete na stránke sviecka.forumzivota.sk.

 • Odpustky. – V tomto čase možno získavať úplné odpustky v prospech zosnulých, čo zároveň veľmi odporúčam. Možnosti a podmienky sú nasledovné:

  1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštívi kostol a pomodlí sa Modlitbu Pána (Otče náš) a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.
   Okrem toho sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Svätého Otca (stačí Otče náš, Zdravas’ a Sláva). A ďalej ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.
   Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.
  2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. novembra. Treba splniť aj ostatné podmienky. Jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.
Oznamy na Tridsiatu nedeľu v Cezročnom období

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

 • V októbri sa modlievame sv. ruženec polhodinu pred sv. omšou alebo o 18:00h.

 • Vo štvrtok popoludní sa bude konať pobožnosť na Dušičky. Začiatok bude o 16. hodine pri zažatej veľkonočnej svieci v kostole a odtiaľ pôjdeme za spevu Litánií k svätým na cintorín, kde bude pobožnosť pokračovať pri hlavnom kríži.

 • Do zbierky na misie ste prispeli sumou 384€. Ďakujem Vám za Váš príspevok.

 • Opäť prebieha kampaň Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje Fórum života s podporou biskupov Slovenska. Hlavnou myšlienkou je spojiť spomienku na našich zosnulých s pripomenutím si osudov detí, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Túto spomienku môžeme vyjadriť symbolicky večer 2. novembra zapálením sviečky a modlitbou s prosbou za nenarodené deti a všetkých ľudí zranených potratom.
  Môžete si zakúpiť originálnu sklenenú (4€) alebo plastovú (1€) sviečku a podporiť tak projekty zamerané na ochranu života a jeho dôstojnosti od počatia a podporu rodiny. Viac informácií nájdete na stránke sviecka.forumzivota.sk.

 • Odpustky. – V tomto čase možno získavať úplné odpustky v prospech zosnulých, čo zároveň veľmi odporúčam. Možnosti a podmienky sú nasledovné:

  1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštívi kostol a pomodlí sa Modlitbu Pána (Otče náš) a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.
   Okrem toho sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Svätého Otca (stačí Otče náš, Zdravas’ a Sláva). A ďalej ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.
   Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.
  2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. novembra. Treba splniť aj ostatné podmienky. Jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.
Oznamy na Tridsiatu nedeľu v Cezročnom období