Oznamy na Tridsiatu druhú nedeľu v Cezročnom období a rozpis bohoslužieb

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

  • V piatok bude sv. omša pre deti a mládež. Pred ňou je stretnutie na fare o 17.30.

  • Opäť sa priblížil každoročný čas Trnavskej novény, ktorá začína v utorok 13. no­vembra a potrvá do 21. novembra. Téma tohto ročníka – Mladí sa pýtajú Panny Márie na život, vieru, povolanie – je spätá s októbrovou biskupskou syno­dou v Ríme o mladých. Okrem osobnej účasti je možné hlavnú časť Novény o 18. hodine každodenne sledovať aj prostredníctvom TV Lux a Rádia Lumen. Kompletný program Novény je na plagáte na nástenke pred kostolom.

  • Aj v túto nedeľu sme pozvaní na organový koncert, ktorý sa uskutoční vo farskom kostole v Pustých Úľanoch o 16. hodine. Na organe bude hrať prof. Ján Vladimír Michalko a na akordeóne prof. Boris Lenko. Vstupné na koncert je dobrovoľné a po koncerte bude tradične pripravené drobné občerstvenie.

Oznamy na Tridsiatu druhú nedeľu v Cezročnom období

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

  • V piatok bude v Abraháme sv. omša pre deti a mládež. Pred ňou je stretnutie na fare o 17.30.

  • Opäť sa priblížil každoročný čas Trnavskej novény, ktorá začína v utorok 13. no­vembra a potrvá do 21. novembra. Téma tohto ročníka – Mladí sa pýtajú Panny Márie na život, vieru, povolanie – je spätá s októbrovou biskupskou syno­dou v Ríme o mladých. Okrem osobnej účasti je možné hlavnú časť Novény o 18. hodine každodenne sledovať aj prostredníctvom TV Lux a Rádia Lumen. Kompletný program Novény je na plagáte na nástenke pri kostole.

  • Aj v túto nedeľu sme pozvaní na organový koncert, ktorý sa uskutoční vo farskom kostole v Pustých Úľanoch o 16. hodine. Na organe bude hrať prof. Ján Vladimír Michalko a na akordeóne prof. Boris Lenko. Vstupné na koncert je dobrovoľné a po koncerte bude tradične pripravené drobné občerstvenie.