Oznamy na Tretiu veľkonočnú nedeľu a rozpis bohoslužieb

Poriadok bohoslužieb a oznamy na Tretiu veľkonočnú nedeľu pre Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

 • V pondelok bude na fare stretnutie birmovancov o 18:15h.
 • V utorok je vo filiálnom kostole Narodenia Panny Márie v Hostiach výročná poklona Najsvätejšej eucharistie. Začína o 10. hodine a potrvá do večernej sv. omše o 17. hodine.
 • Od pondelka sa začína Týždeň modlitieb za duchovné povolania, ktorý sa zavŕši budúcou nedeľou – Nedeľou Dobrého pastiera. Modlime sa v tomto čase so zvláštnym záujmom za nové kňazské a rehoľné povolania.
 • Na budúcu nedeľu sa zároveň koná tradičná zbierka na seminár.
 • Počas nastávajúcich dní sa v súrnych prípadoch (pohreb, zaopatrovanie) môžete obrátiť na farnosť Pusté Úľany, a to buď osobne alebo na čísle 031 784 55 90.

 • Aj tento rok nám môžete darovať 2% z Vašich daní. V lete sa farský denný tábor uskutoční v týždni od 6. do 11. augusta 2018.
Oznamy na Tretiu veľkonočnú nedeľu

Poriadok bohoslužieb a oznamy na Tretiu veľkonočnú nedeľu pre Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

 • V utorok je vo filiálnom kostole Narodenia Panny Márie v Hostiach výročná poklona Najsvätejšej eucharistie. Začína o 10. hodine a potrvá do večernej sv. omše o 17. hodine.
 • Od pondelka sa začína Týždeň modlitieb za duchovné povolania, ktorý sa zavŕši budúcou nedeľou – Nedeľou Dobrého pastiera. Modlime sa v tomto čase so zvláštnym záujmom za nové kňazské a rehoľné povolania.
 • Na budúcu nedeľu sa zároveň koná tradičná zbierka na seminár.
 • Počas nastávajúcich dní sa v súrnych prípadoch (pohreb, zaopatrovanie) môžete obrátiť na farnosť Pusté Úľany, a to buď osobne alebo na čísle 031 784 55 90.
 • Aj tento rok nám môžete darovať 2% z Vašich daní. V lete sa farský denný tábor uskutoční v týždni od 6. do 11. augusta 2018.
Oznamy na Tretiu veľkonočnú nedeľu