Oznamy na Tretiu nedeľu v Cezročnom období a rozpis bohoslužieb

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

 • V týždni budem spovedať zvlášť v pondelok a v stredu hodinu pred sv. omšou.

 • Po sv. omši v pondelok bude nácvik spevu k sviatku Obetovania Pána.

 • V piatok bude sv. omša pre deti a mládež. Predtým je stretnutie na fare o 17.30.

 • Na sv. omšu v sobotu, teda na Obetovanie Pána – Hromnice, prosím, aby ste si priniesli sviece. Požehnám ich na procesiu a napokon si ich odnesieme domov.

 • Srdečne Vás však v tento deň pozývam nielen na sviatočnú sv. omšu o 14.30, ale aj na farské stretnutie v kultúrnom dome, ktoré bude nasledovať po sv. omši.

 • Na budúcu nedeľu (3. februára) sa neslávi spomienka sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, no na konci sv. omše sa bude udeľovať svätoblažejské požehnanie.

 • Dnes sa koná zbierka na katolícke školstvo arcidiecézy. Vďaka za Váš milodar.

Oznamy na Tretiu nedeľu v Cezročnom období

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

 • V týždni budem spovedať v pondelok po pohrebe a v piatok pred sv. omšou.

 • Na sv. omšu v sobotu, teda na Obetovanie Pána – Hromnice, prosím, aby ste si priniesli sviece. Požehnám ich na procesiu a napokon si ich odnesieme domov.

 • Srdečne Vás však v tento deň pozývam nielen na sviatočnú sv. omšu o 9. hodine, ale aj na stretnutie, ktoré bude nasledovať po sv. omši.

 • Na budúcu nedeľu (3. februára) sa neslávi spomienka sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, no na konci sv. omše sa bude udeľovať svätoblažejské požehnanie.

 • Dnes sa koná zbierka na katolícke školstvo arcidiecézy. Vďaka za Váš milodar.

Oznamy na Tretiu nedeľu v Cezročnom období