Oznamy na Tretiu adventnú nedeľu a rozpis bohoslužieb

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

  • V Advente bývajú rorátne sv. omše o 6.30 a pred nimi sa o 6.15 modlíme ranné chvály z Liturgie hodín. Srdečne pozývam všetkých, zvlášť deti a mládež; pre nich sú potom na fare pripravené adventné raňajky.

  • Chorých a nevládnych budem spovedať v ich príbytkoch v stredu 19. decembra.

  • V piatok bude svätá omša pre deti a mládež. Po nej sa bude ozdobovať stromček a nacvičovať divadlo. Už teraz Vás všetkých pozývame na vianočné predstavenie, ktoré bude v piatok 28. decembra o 18. hodine v našom kostole.

  • Aj počas tohtoročných Vianočných sviatkov k Vám chcú zavítať deti s Dobrou novinou, pričom možno prispieť do zbierky pre projekty rozvojovej spolupráce v afrických krajinách. Prosím, aby ste deti prijali. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom jednoduchého formulára vzadu v kostole.

  • Nácvik detí na Dobrú novinu bude vo štvrtok o 18.30 a v sobotu po sv. omši.

Oznamy na Tretiu adventnú nedeľu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

  • V Advente bývajú rorátne sv. omše o 6.30 a pred nimi sa o 6.15 modlíme ranné chvály z Liturgie hodín.

  • Chorých a nevládnych budem spovedať v ich príbytkoch v pondelok 17. decem­bra.

  • V piatok bude v Abraháme svätá omša pre deti a mládež. Po nej sa bude nacvičovať divadlo. Už teraz Vás všetkých pozývame na vianočné predstavenie, ktoré bude v Abraháme v piatok 28. decembra o 18. hodine a v Hostiach v nedeľu 30. decembra o 17. hodine.

  • V priebehu týždňa sa budú zapisovať úmysly sv. omší na január.

  • Úprimne ďakujem všetkým, ktorí ochotne pripravili včerajšie „rorátne raňajky“.

Oznamy na Tretiu adventnú nedeľu