Oznamy na Štvrtú nedeľu v Cezročnom období a rozpis bohoslužieb

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

  • V stredu (každý rok 6. februára) je vo farskom kostole v Abraháme výročná farská poklona Najsvätejšej oltárnej sviatosti. Začne sa o 8.30 a potrvá až do večernej sv. omše, ktorej bude predchádzať slávnostné požehnanie.

  • Prosím, aby ste sa zapísali po dvoch na polhodinové intervaly, kedy budete v stredu s istotou zotrvávať v kostole. Povzbudzujem všetkých, aby sme si našli primeraný čas (zvlášť aj cestou z práce alebo zo školy) na oslavu Boha a na posvätenie seba i svojich blízkych pri živom Kristovi prítomnom medzi nami v Eucha­ristii.

  • V stredu sa koná rekolekcia kňazov seredského dekanátu. Začne sa sv. omšou o 9.30 vo farskom kostole v Dolnej Strede.

  • V piatok bude sv. omša pre deti a mládež. Predtým je stretnutie na fare o 17.30.

  • Do zbierky na katolícke školy našej arcidiecézy ste prispeli sumou 333 €. Za Vašu štedrosť Vám ďakujem.

Oznamy na Štvrtú nedeľu v Cezročnom období

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

  • V stredu (každý rok 6. februára) je vo farskom kostole v Abraháme výročná farská poklona Najsvätejšej oltárnej sviatosti. Začne sa o 8.30 a potrvá až do večernej sv. omše, ktorej bude predchádzať slávnostné požehnanie.

  • V stredu sa koná rekolekcia kňazov seredského dekanátu. Začne sa sv. omšou o 9.30 vo farskom kostole v Dolnej Strede.

  • Do zbierky na katolícke školy našej arcidiecézy ste prispeli sumou 175 €. Za Vašu štedrosť Vám ďakujem.

Oznamy na Štvrtú nedeľu v Cezročnom období