vianočná ozdoba

Srdečné prianie pokojných, radostných a požehnaných vianočných sviatkov

Praje Vladimír Kiš

Oznamy na Štvrtú adventnú nedeľu a rozpis bohoslužieb

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

 • Pred polnočnou svätou omšou si spoločne s folklórnou skupinou Jatelinka zaspievame vianočné koledy.

 • Na Sviatok sv. Štefana bude po sv. omši vianočné vystúpenie folklórnej skupiny Dudváh z Križovian.

 • Potom od obeda budú po dedine chodiť naši koledníci Dobrej noviny.

 • V piatok Vás všetkých, zvlášť deti, srdečne pozývame na vianočné predstavenie detí z našej farnosti Štvrtý kráľ, ktoré bude o 18. hodine v našom kostole.

 • Pri sv. omšiach slávnosti Narodenia Pána sa koná tradičná farská zbierka.

 • Napokon úprimne ďakujem všetkým, čo sa podieľali na duchovnej aj materiál­nej adventnej príprave.

Oznamy na Štvrtú adventnú nedeľu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

 • Betlehemské svetlo si môžete vziať z kostola do svojich domovov na Štedrý deň od 14. do 15. hodiny.

 • Na Sviatok sv. Štefana bude po sv. omši v Abraháme vianočné vystúpenie fol­klórnej skupiny Dudváh z Križovian.

 • V sobotu popoludní budú po dedine chodiť naši koledníci Dobrej noviny. Pro­sím, aby ste deti prijali. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom jednoduchého formulára vzadu v kostole.

 • Na budúcu nedeľu Vás všetkých, zvlášť deti, srdečne pozývame na vianočné predstavenie detí z našej farnosti Štvrtý kráľ, ktoré bude o 17. hodine v kostole.

 • Pri sv. omšiach slávnosti Narodenia Pána sa koná tradičná farská zbierka.

 • Napokon úprimne ďakujem všetkým, čo sa podieľali na duchovnej aj materiál­nej adventnej príprave.

Oznamy na Štvrtú adventnú nedeľu