Oznamy na Štrnástu nedeľu v Cezročnom období a rozpis bohoslužieb

Poriadok bohoslužieb a Oznamy na Štrnástu nedeľu v Cezročnom období pre Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

  • Na budúcu sobotu (14. júla) o 14.30 sa v Bratislave na Hodžovom námestí pred prezidentským palácom (smerom na Námestie slobody) začne pochod Hrdí na rodinu. Pochodu sa môžu zúčastniť všetci tí, ktorí sa neboja ukázať, že otec a mama sú pre deti to najlepšie. Program pre deti je pripravený. Na výveske je plagát a bližšie informácie sú na stránke hrdinarodinu.sk.

  • Bližšie informácie k letnému táboru nájdete na stránke abrahamcata.wbl.sk.

  • Pre birmovancov sú pripravené fotky z birmovky, ale treba si priniesť USB-kľúč (aspoň 2GB).

  • Pán mi povedal: „Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.“ A tak sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista; lebo keď som slabý, vtedy som silný.

Oznamy na Štrnástu nedeľu v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb a Oznamy na Štrnástu nedeľu v Cezročnom období pre Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

  • Na budúcu sobotu (14. júla) o 14.30 sa v Bratislave na Hodžovom námestí pred prezidentským palácom (smerom na Námestie slobody) začne pochod Hrdí na rodinu. Pochodu sa môžu zúčastniť všetci tí, ktorí sa neboja ukázať, že otec a mama sú pre deti to najlepšie. Program pre deti je pripravený. Na výveske je plagát a bližšie informácie sú na stránke hrdinarodinu.sk.

  • Bližšie informácie k letnému táboru nájdete na stránke abrahamcata.wbl.sk.

  • Pre birmovancov sú pripravené fotky z birmovky, ale treba si priniesť USB-kľúč (aspoň 2GB).

  • Do zbierky na dobročinné diela Svätého Otca ste prispeli 100 €. Ďakujem Vám.

  • Hodová slávnosť v tomto roku bude v nedeľu 9. septembra.

  • Pán mi povedal: „Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.“ A tak sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista; lebo keď som slabý, vtedy som silný.

Oznamy na Štrnástu nedeľu v Cezročnom období