Oznamy na slávnosť Zoslania Ducha Svätého a rozpis bohoslužieb

Poriadok bohoslužieb a Oznamy na slávnosť Zoslania Ducha Svätého pre Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

 • V pondelok bude na fare stretnutie birmovancov o 18:15h.

 • Loretánske litánie sa v máji modlíme pred sv. omšami.

 • V piatok bude sv. omša pre deti a mládež. Pred ňou je stretnutie na fare o 17:30h.

 • Na budúcu nedeľu je slávnosť prvého svätého prijí­mania pre deti našej farnosti.

 • Ďakujem všetkým brigádnikom, zvlášť rodičom prvoprijímajúcich detí a birmovancov, ako aj viacerým našim birmovancom za účinnú pomoc pri upratovaní kostola, fary a okolia pre spoločné dobro a radosť.

 • Na nástenke nájdete plagát s pozvaním na púť zdravotníkov aj plagát o ponuke ubytovania na katolíckom internáte pre študentov Svoradov v Bratislave.

 • Stále sa možno prihlásiť do letného farského tábora a na výlet s ním spojený.

Oznamy na slávnosť Zoslania Ducha Svätého
Oznamy na slávnosť Zoslania Ducha Svätého

Poriadok bohoslužieb a Oznamy na slávnosť Zoslania Ducha Svätého pre Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

 • V pondelok bude stretnutie birmovancov o 18:15h.

 • Loretánske litánie sa v máji modlíme pred sv. omšami alebo o 19:30h.

 • Na budúcu nedeľu je v Abraháme o 10:30h slávnosť prvého svätého prijímania pre deti našej farnosti.

 • Ďakujem všetkým brigádnikom, zvlášť rodičom birmovancov, ako aj niektorým našim birmovancom za účinnú pomoc pri upratovaní abrahámskeho kostola, fary a okolia pre spoločné dobro a radosť.

 • Do zbierky na katolícke masmédiá ste prispeli sumou 178,-€. Ďakujem Vám.

  Na nástenke nájdete plagát s pozvaním na púť zdravotníkov aj plagát o ponuke ubytovania na katolíckom internáte pre študentov Svoradov v Bratislave.

  Stále sa možno prihlásiť do letného farského tábora a na výlet s ním spojený.

Oznamy na slávnosť Zoslania Ducha Svätého