Oznamy na slávnosť Zjavenia Pána a rozpis bohoslužieb

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

  • V piatok bude o 18.00 v Abraháme sv. omša pre deti a mládež. Predtým je stretnutie na fare o 17.30.

  • V našich krajoch sa pri príležitosti sviatku Zjavenia Pána požehnáva voda, ktorú si potom veriaci berú do svojich príbytkov. Podobne aj krieda a tymian.

  • V tomto čase je zvykom požehnávať domy. Kto by si chcel dať požehnať svoj dom, môže sa prihlásiť priamo u mňa alebo v sakristii (je potrebné nechať tele­fonický kontakt).

  • Na nástenke nájdete pozvanie na víkend pre snúbencov (8. – 10. februára), ktorý je plnohodnotnou predmanželskou prípravou, a víkend pre manželské páry (29. – 31. marca) ako Originálne manželské rekolekcie. Obe podujatia sú v Me­lčiciach-Lieskovom (Kláštor sestier františkánok), sú organizované Hnutím kres­ťanských rodín (HKR) a sú schválené Konferenciou biskupov Slovenska (KBS). Bližšie informácie aj na www.hkrsr.sk, kde sú aj ďalšie podujatia.

  • Na budúcu sobotu sa v rámci Seredského dekanátu koná predmanželská prí­prava v Šintave od 9. do 17. hodiny.

Oznamy na slávnosť Zjavenia Pána

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

  • V piatok bude o 18.00 v Abraháme sv. omša pre deti a mládež. Predtým je stretnutie na fare o 17.30.

  • V našich krajoch sa pri príležitosti sviatku Zjavenia Pána požehnáva voda, ktorú si potom veriaci berú do svojich príbytkov. Podobne aj krieda a tymian.

  • V tomto čase je zvykom požehnávať domy. Kto by si chcel dať požehnať svoj dom, môže sa prihlásiť priamo u mňa alebo v sakristii (je potrebné nechať tele­fonický kontakt).

  • Na nástenke nájdete pozvanie na víkend pre snúbencov (8. – 10. februára), ktorý je plnohodnotnou predmanželskou prípravou, a víkend pre manželské páry (29. – 31. marca) ako Originálne manželské rekolekcie. Obe podujatia sú v Me­lčiciach-Lieskovom (Kláštor sestier františkánok), sú organizované Hnutím kres­ťanských rodín (HKR) a sú schválené Konferenciou biskupov Slovenska (KBS). Bližšie informácie aj na www.hkrsr.sk, kde sú aj ďalšie podujatia.

  • Na budúcu sobotu sa v rámci Seredského dekanátu koná predmanželská prí­prava v Šintave od 9. do 17. hodiny.

Oznamy na slávnosť Zjavenia Pána