Oznamy na Šiestu veľkonočnú nedeľu a rozpis bohoslužieb

Poriadok bohoslužieb a Oznamy na Šiestu veľkonočnú nedeľu pre Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Nasledujúce tri dni sú prosebnými dňami. Záväzný je jeden deň. Obsahom týchto dní je prosba za úrodu. Budeme sa na ten úmysel modliť pri sv. omši v pondelok.

 • V pondelok bude na fare stretnutie birmovancov o 18:15h.
 • Loretánske litánie sa v máji modlíme pred sv. omšami.
 • V stredu bude po sv. omši stretnutie spevákov.
 • V piatok bude sv. omša pre deti a mládež. Po nej bude na fare stretnutie prvo -prijímajúcich detí a ich rodičov.
 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.
 • Na výveske nájdete pozvanie na diecézne stretnutie Modlitieb matiek, ktoré sa uskutoční 13. mája v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne.
 • V stredu 16. mája sa zapojíme do podujatia Noc literatúry 2018 so začiatkom na fare o 18.30h.
Oznamy na Šiestu veľkonočnú nedeľu
Oznamy na Šiestu veľkonočnú nedeľu

Poriadok bohoslužieb a Oznamy na Šiestu veľkonočnú nedeľu pre Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

 • V pondelok bude na fare stretnutie birmovancov o 18:15h.
 • Loretánske litánie sa v máji modlíme pred sv. omšami.
 • V stredu bude po sv. omši stretnutie spevákov.
 • V piatok bude sv. omša pre deti a mládež. Po nej bude na fare stretnutie prvo -prijímajúcich detí a ich rodičov.
 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.
 • Na výveske nájdete pozvanie na diecézne stretnutie Modlitieb matiek, ktoré sa uskutoční 13. mája v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne.
 • V stredu 16. mája sa zapojíme do podujatia Noc literatúry 2018 so začiatkom na fare o 18.30h.
Oznamy na Šiestu veľkonočnú nedeľu
Oznamy na Šiestu veľkonočnú nedeľu