Oznamy na Siedmu veľkonočnú nedeľu a rozpis bohoslužieb

Poriadok bohoslužieb a oznamy na Siedmu veľkonočnú nedeľu pre Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

 • Letné kántrové dni sú v stredu, piatok a sobotu. Obsahom sú prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania. Formulár piatkovej sv. omše bude Za rehoľné povolania.
 • V pondelok bude stretnutie birmovancov o 18.15h.
 • Loretánske litánie sa v máji modlíme pred sv. omšami.

 • V piatok bude sv. omša pre deti a mládež. Pred ňou je stretnutie na fare o 17.30h.

 • V piatok bude po sv. omši stretnutie spevákov.

 • Rodičia prvoprijímajúcich detí a rodičia birmovancov sa stretnú na spoločnom upratovaní kostola a okolia v sobotu o 8. hodine.
 • Dnes sa koná zbierka na katolícke masmédiá. Ďakujem za Váš príspevok.
 • V stredu 16. mája sa zapojíme do podujatia Noc literatúry 2018 so začiatkom na fare o 18.30h.
Oznamy na Siedmu veľkonočnú nedeľu

Poriadok bohoslužieb a oznamy na Siedmu veľkonočnú nedeľu pre Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

 • Letné kántrové dni sú v stredu, piatok a sobotu. Obsahom sú prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania. Formulár piatkovej sv. omše bude Za rehoľné povolania.
 • V pondelok bude stretnutie birmovancov o 18.15h.
 • Loretánske litánie sa v máji modlíme pred sv. omšami alebo o 19.30h. V tom čase sa zároveň modlí aj Deviatnik k Duchu Svätému pred slávnosťou Turíc.
 • Rodičia prvoprijímajúcich detí a rodičia birmovancov sa stretnú na spoločnom upratovaní abrahámskeho kostola a okolia v sobotu o 8. hodine.
 • Dnes sa koná zbierka na katolícke masmédiá. Ďakujem za Váš príspevok.
Oznamy na Siedmu veľkonočnú nedeľu
Oznamy na Siedmu veľkonočnú nedeľu