Oznamy na Šestnástu nedeľu v Cezročnom období a rozpis bohoslužieb

Poriadok bohoslužieb a Oznamy na Šestnástu nedeľu v Cezročnom období pre Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

 • V nasledujúcich dňoch sa v súrnych prípadoch (pohreb, zaopatrovanie) môžete obrátiť na farnosť Dolná Streda, a to buď osobne alebo telefonicky na čísle 0911 111 770.

 • Srdečne pozývame všetkých záujemcov na jednodňovú púť do Ostrihoma – pôvodného a hlavného arcibiskupského sídla v Uhorsku (založeného ešte sv. Štefanom roku 1000). Prevažná časť jeho územia ležala na území dnešného Slovenska. Oplýva teda bohatou históriou spätou s našimi dejinami (pričom aj viacerí arcibiskupi pochádzali zo Slovenska).

  Púť sa uskutoční 29. augusta 2018. V pláne máme bohatú prehliadku dôležitých priestorov baziliky (napr. krypty, klenotnice či kupoly s vyhliadkou), a to pod vedením skúsenej sprievodkyne. Prihlásiť sa môžete v sakristii u p. kostolníčky. Cena púte je 20€ pre dospelých a 15€ pre deti a mládež do 18 rokov. V cene je zahrnutá cesta autobusom, poistenie a sprievodca. Treba však rátať ešte so vstupným do 5€ na jednu dospelú osobu.

 • Apoštoli sa zišli k Ježišovi a porozprávali mu všetko, čo robili a učili. On im povedal: „Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte.“ Lebo stále prichádzalo a odchádzalo mnoho ľudí a nemali sa kedy ani najesť. Odišli teda loďou na pusté miesto do samoty. | Mk 6, 30-32

Oznamy na Šestnástu nedeľu v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb a Oznamy na Šestnástu nedeľu v Cezročnom období pre Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

 • V nasledujúcich dňoch sa v súrnych prípadoch (pohreb, zaopatrovanie) môžete obrátiť na farnosť Dolná Streda, a to buď osobne alebo telefonicky na čísle 0911 111 770.

 • Srdečne pozývame všetkých záujemcov na jednodňovú púť do Ostrihoma – pôvodného a hlavného arcibiskupského sídla v Uhorsku (založeného ešte sv. Štefanom roku 1000). Prevažná časť jeho územia ležala na území dnešného Slovenska. Oplýva teda bohatou históriou spätou s našimi dejinami (pričom aj viacerí arcibiskupi pochádzali zo Slovenska).

  Púť sa uskutoční 29. augusta 2018. V pláne máme bohatú prehliadku dôležitých priestorov baziliky (napr. krypty, klenotnice či kupoly s vyhliadkou), a to pod vedením skúsenej sprievodkyne. Prihlásiť sa môžete v sakristii u p. kostolníčky. Cena púte je 20€ pre dospelých a 15€ pre deti a mládež do 18 rokov. V cene je zahrnutá cesta autobusom, poistenie a sprievodca. Treba však rátať ešte so vstupným do 5€ na jednu dospelú osobu.

  Na budúcu nedeľu sa ešte zapisujú úmysly sv. omší na voľné augustové termíny.

 • Apoštoli sa zišli k Ježišovi a porozprávali mu všetko, čo robili a učili. On im povedal: „Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte.“ Lebo stále prichádzalo a odchádzalo mnoho ľudí a nemali sa kedy ani najesť. Odišli teda loďou na pusté miesto do samoty. | Mk 6, 30-32

Oznamy na Šestnástu nedeľu v Cezročnom období