Oznamy na Prvú adventnú nedeľu a rozpis bohoslužieb

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

 • V Advente budú bývať rorátne sv. omše o 6.30 a pred nimi sa o 6.15 budeme modliť ranné chvály z Liturgie hodín. Srdečne pozývam všetkých, zvlášť deti a mládež; pre nich budú potom na fare pripravené adventné raňajky.

 • V sobotu vyrábali deti na tvorivých dielňach „všeličo adventné“. V nedeľu popoludní o 14. hodine sa stretnú pri kostole a rozídu sa do celej farnosti, aby sa so svojimi výrobkami podelili a podarovali ich. Pozývame k tomu Vás, deti a mladí, birmovanci, aby ste sa pridali (aj keď ste neboli na dielňach). Toto všetko je „druhé zrnko“ projektu Z horčičného zrnka strom…

 • Dnes sa koná jesenná zbierka na charitu. Úprimne ďakujem za Váš príspevok.

 • V piatok 14. decembra sa po sv. omši uskutoční stretnutie rodičov tých detí, ktoré by chceli na konci tohto školského roka pristúpiť k prvému sv. prijímaniu.

 • Sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami bude v našej farnosti v nedeľu 16. decembra. Chorých a nevládnych budem spovedať v ich príbytkoch v stredu 19. decembra dopoludnia. Prosím, aby ste ich už teraz prihlásili v sakristii.

 • Do nasledujúcich týždňov sa možno zapojiť v rámci projektu Advent s Konferen­ciou biskupov Slovenska. Projekt bude trvať od 2. do 24. decembra prostredníctvom každodennej myšlienky s fotografiou na email. Ide o myšlienky, ktoré priamo nadväzujú na evanjelium dňa. Cieľom projektu je spoločne sa duchovne pripraviť na slávenie Vianoc. Zaregistrovať sa dá na adrese zamyslenia.kbs.sk (kto sa zapojil v Pôste 2018, je automaticky prihlásený). Tí, čo nemajú prístup na internet, môžu projekt podporiť svojou modlitbou, pôstom alebo inými skutkami milosrdnej lásky.

 • Pozývame ešte deti na koledovanie Dobrej noviny. Prihlásiť sa môžu od veku 7 rokov u našich šikovných animátorov (Anna, Izabela, Kristína, Daniel a Dominik) po sv. omši v piatok a v nedeľu.

 • Na budúcu sobotu (8. decembra) bude v Seredi o 10.00 diakonská vysviacka seminaristu Tomáša Kišona.

 • V rámci kampane Sviečka za nenarodené deti ste zakúpením sviečok prispeli na projekty ochrany života a jeho dôstojnosti sumou 195 €. Ďakujeme.

Oznamy na Prvú adventnú nedeľu
Oznamy na Prvú adventnú nedeľu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

 • V Advente budú bývať rorátne sv. omše o 6.30 a pred nimi sa o 6.15 budeme modliť ranné chvály z Liturgie hodín.

 • V sobotu vyrábali deti na tvorivých dielňach na fare „všeličo adventné“. Dnes sa ešte stretnú, aby sa vo farnosti so svojimi výrobkami podelili a podarovali ich. Pozývame k tomu Vás, deti a mladí, birmovanci, aby ste sa pridali (aj keď ste neboli na dielňach). Toto všetko je „druhé zrnko“ projektu Z horčičného zrnka strom…

 • Dnes sa koná jesenná zbierka na charitu. Úprimne ďakujem za Váš príspevok.

 • V piatok 14. decembra sa po sv. omši uskutoční stretnutie rodičov tých detí, ktoré by chceli na konci tohto školského roka pristúpiť k prvému sv. prijímaniu.

 • Sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami bude v našej farnosti v nedeľu 16. decembra. Chorých a nevládnych budem spovedať v ich príbytkoch v pondelok 17. decembra dopoludnia. Prosím, aby ste ich už teraz prihlásili v sakristii.

 • Do nasledujúcich týždňov sa možno zapojiť v rámci projektu Advent s Konferen­ciou biskupov Slovenska. Projekt bude trvať od 2. do 24. decembra prostredníctvom každodennej myšlienky s fotografiou na email. Ide o myšlienky, ktoré priamo nadväzujú na evanjelium dňa. Cieľom projektu je spoločne sa duchovne pripraviť na slávenie Vianoc. Zaregistrovať sa dá na adrese zamyslenia.kbs.sk (kto sa zapojil v Pôste 2018, je automaticky prihlásený). Tí, čo nemajú prístup na internet, môžu projekt podporiť svojou modlitbou, pôstom alebo inými skutkami milosrdnej lásky.

 • Na budúcu sobotu (8. decembra) bude v Seredi o 10.00 diakonská vysviacka seminaristu Tomáša Kišona.

 • V rámci kampane Sviečka za nenarodené deti ste zakúpením sviečok prispeli na projekty ochrany života a jeho dôstojnosti sumou 100 €. Ďakujeme.

Oznamy na Prvú adventnú nedeľu
Oznamy na Prvú adventnú nedeľu