Oznamy na Piatu veľkonočnú nedeľu a rozpis bohoslužieb

Poriadok bohoslužieb a oznamy na Piatu veľkonočnú nedeľu pre Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

  • V pondelok bude na fare stretnutie birmovancov o 18:15h.

  • Začína mesiac máj, počas ktorého sa budeme modliť mariánske Loretánske litánie – pred sv. omšou alebo o 19.30h.
  • V týždni budem spovedať zvlášť v utorok hodinu pred sv. omšou.
  • Do zbierky na seminár ste prispeli sumou 210,-€. Ďakujem Vám za Váš príspevok.
  • V tomto týždni v stredu je výročie biskupskej vysviacky Mons. Jána Oroscha, trnavského arcibiskupa. Pamätajme naňho vo svojich modlitbách.
Oznamy na Piatu veľkonočnú nedeľu

Poriadok bohoslužieb a oznamy na Piatu veľkonočnú nedeľu pre Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

  • V pondelok bude na fare stretnutie birmovancov o 18:15h.

  • Začína mesiac máj, počas ktorého sa budeme modliť mariánske Loretánske litánie – pred sv. omšou alebo o 19.30h.
  • V týždni budem spovedať zvlášť v utorok hodinu pred sv. omšou.
  • Do zbierky na seminár ste prispeli sumou 210,-€. Ďakujem Vám za Váš príspevok.
  • V tomto týždni v stredu je výročie biskupskej vysviacky Mons. Jána Oroscha, trnavského arcibiskupa. Pamätajme naňho vo svojich modlitbách.
Oznamy na Piatu Veľkonočnú nedeľu