Oznamy na Pätnástu nedeľu v Cezročnom období a rozpis bohoslužieb

Poriadok bohoslužieb a Oznamy na Pätnástu nedeľu v Cezročnom období pre Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy na Pätnástu nedeľu v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb a Oznamy na Pätnástu nedeľu v Cezročnom období pre Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy na Pätnástu nedeľu v Cezročnom období