Oznamy na Osemnástu nedeľu v Cezročnom období a rozpis bohoslužieb

Poriadok bohoslužieb pre Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

  • V pondelok sa na fare začína denný tábor. Všetky potrebné informácie pre rodičov aj deti sú na stránke abrahamcata.wbl.sk.

  • Na sobotný výlet do Banskej Štiavnice (11. augusta) odchádzame o 7:30 a predpokladaný návrat je okolo 18. hodiny.

  • Prihlasovanie na púť do Ostrihoma (29. augusta) je už ukončené, keďže sa naplnili kapacitné možnosti dopravy.

Oznamy na Osemnástu nedeľu v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb pre Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

  • V pondelok sa na fare začína denný tábor. Všetky potrebné informácie pre rodi čov aj deti sú na stránke abrahamcata.wbl.sk.

  • Na sobotný výlet do Banskej Štiavnice (11. augusta) odchádzame o 7:30 a predpokladaný návrat je okolo 18. hodiny.

  • Prihlasovanie na púť do Ostrihoma (29. augusta) je už ukončené, keďže sa naplnili kapacitné možnosti dopravy.

Oznamy na Osemnástu nedeľu v Cezročnom období