Oznamy na Nedeľu Svätej Rodiny a rozpis bohoslužieb

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

  • Úprimne ďakujem našim koledníkom Dobrej noviny i všetkým Vám, ktorí ste ich prijali, za ochotu a štedrosť. Spoločnými silami sme takto získali 1 280 €, ktoré pomôžu konkrétnym deťom v Afrike.

  • V našich krajoch sa pri príležitosti sviatku Zjavenia Pána požehnáva voda a krieda. Rovnako je zvykom v tomto čase požehnávať domy.

  • Kto by si chcel dať požehnať svoj dom, môže sa prihlásiť priamo u mňa alebo v sakristii (je potrebné nechať telefonický kontakt).

Oznamy na Nedeľu Svätej Rodiny

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

  • Úprimne ďakujem našim koledníkom Dobrej noviny i všetkým Vám, ktorí ste ich prijali, za ochotu a štedrosť. Spoločnými silami sme takto získali 627 €, ktoré pomôžu konkrétnym deťom v Afrike.

  • V našich krajoch sa pri príležitosti sviatku Zjavenia Pána požehnáva voda a krieda. Rovnako je zvykom v tomto čase požehnávať domy.

  • Kto by si chcel dať požehnať svoj dom, môže sa prihlásiť priamo u mňa alebo v sakristii (je potrebné nechať telefonický kontakt).

Oznamy na Nedeľu Svätej Rodiny