Oznamy na nedeľu Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Oznamy: Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy farského úradu

Oznamy: Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Farský úrad v Abraháme oznamuje