Oznamy na nedeľu Najsvätejšej Trojice

Poriadok bohoslužieb a Oznamy na nedeľu Najsvätejšej Trojice pre Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

 • V utorok bude po sv. omši stretnutie spevákov.

 • Spovedať budem v tomto týždni zvlášť vo štvrtok od 17:30h.
 • Pri slávnosti Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi vo štvrtok večer pozývam k aktívnej účasti aj na slávnostnej procesii. Ona je výnimočná v celom roku. Pozývam Vás, aby ste sa na nej zúčastnili s radostným a pozorným duchom a aby ste v nej vytrvali až do úplného záveru, ktorý bude v kostole. Zvlášť pozývam prvoprijímajúce deti a birmovancov.

 • V piatok bude sv. omša pre deti a mládež. Pred ňou je stretnutie na fare o 17:30h.

 • Loretánske litánie sa v máji modlíme pred sv. omšami.

 • Prihlasovanie do letného tábora bolo ukončené, nakoľko sa zaplnili všetky miesta. Stále sa ešte možno prihlásiť na sobotný výlet 11. augusta do Banskej Štiavnice.

Zobrazte si  alebo stiahnite oznamy v PDF – otvorí sa do nového okna

Zobraziť oznamy
Oznamy na nedeľu Najsvätejšej Trojice

Poriadok bohoslužieb a Oznamy na nedeľu Najsvätejšej Trojice pre Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

 • Spovedať budem v tomto týždni zvlášť v stredu od 17:30hƒ.

 • Pri slávnosti Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi v stredu večer pozývam k aktívnej účasti aj na slávnostnej procesii. Ona je výnimočná v celom roku. Pozývam Vás, aby ste sa na nej zúčastnili s radostným a pozorným duchom a aby ste v nej vytrvali až do úplného záveru, ktorý bude v kostole. Zvlášť pozývam birmovancov.

 • Ak má niekto možnosť pomôcť s prípravou lupienkov kvetov, môže ich priniesť pred sv. omšou do sakristie.

 • Od stredy sa v kostole bude modliť Deviatnik k Božskému Srdcu Ježišovmu pred sv. omšou alebo o 19:30hƒ. Popri tom sa ešte do konca mája modlíme Loretánske litánie.

 • Prihlasovanie do letného tábora bolo ukončené, nakoľko sa zaplnili všetky miesta. Stále sa ešte možno prihlásiť na sobotný výlet 11. augusta do Banskej Štiavnice.

Oznamy na nedeľu Najsvätejšej Trojice