Oznamy na nedeľu Najsvätejšej Trojice

Poriadok bohoslužieb a Oznamy na nedeľu Najsvätejšej Trojice pre Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

 • V utorok bude po sv. omši stretnutie spevákov.

 • Spovedať budem v tomto týždni zvlášť vo štvrtok od 17:30h.
 • Pri slávnosti Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi vo štvrtok večer pozývam k aktívnej účasti aj na slávnostnej procesii. Ona je výnimočná v celom roku. Pozývam Vás, aby ste sa na nej zúčastnili s radostným a pozorným duchom a aby ste v nej vytrvali až do úplného záveru, ktorý bude v kostole. Zvlášť pozývam prvoprijímajúce deti a birmovancov.

 • V piatok bude sv. omša pre deti a mládež. Pred ňou je stretnutie na fare o 17:30h.

 • Loretánske litánie sa v máji modlíme pred sv. omšami.

 • Prihlasovanie do letného tábora bolo ukončené, nakoľko sa zaplnili všetky miesta. Stále sa ešte možno prihlásiť na sobotný výlet 11. augusta do Banskej Štiavnice.

Oznamy na nedeľu Najsvätejšej Trojice

Poriadok bohoslužieb a Oznamy na nedeľu Najsvätejšej Trojice pre Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

 • Spovedať budem v tomto týždni zvlášť v stredu od 17:30hƒ.

 • Pri slávnosti Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi v stredu večer pozývam k aktívnej účasti aj na slávnostnej procesii. Ona je výnimočná v celom roku. Pozývam Vás, aby ste sa na nej zúčastnili s radostným a pozorným duchom a aby ste v nej vytrvali až do úplného záveru, ktorý bude v kostole. Zvlášť pozývam birmovancov.

 • Ak má niekto možnosť pomôcť s prípravou lupienkov kvetov, môže ich priniesť pred sv. omšou do sakristie.

 • Od stredy sa v kostole bude modliť Deviatnik k Božskému Srdcu Ježišovmu pred sv. omšou alebo o 19:30hƒ. Popri tom sa ešte do konca mája modlíme Loretánske litánie.

 • Prihlasovanie do letného tábora bolo ukončené, nakoľko sa zaplnili všetky miesta. Stále sa ešte možno prihlásiť na sobotný výlet 11. augusta do Banskej Štiavnice.

Oznamy na nedeľu Najsvätejšej Trojice