Oznamy na Jedenástu nedeľu v Cezročnom období a rozpis bohoslužieb

Poriadok bohoslužieb a Oznamy na Jedenástu nedeľu v Cezročnom období pre Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

  • V piatok bude sv. omša pre deti a mládež. Pred ňou je stretnutie na fare o 17.30h.

  • Trnavská arcidiecéza v osobe arcibiskupa Jána Oroscha pozýva všetkých ľudí dobrej vôle na slávnosť 40. výročia vyhlásenia samostatnej Slovenskej cirkevnej provincie, ktorá sa uskutoční na budúcu sobotu (23. júna 2018) v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Svätá omša bude o 10. hodine (hlavný celebrant J. Em. Jozef kardinál Tomko) a pred ňou o 9.15 bude modlitba posvätného ruženca.

  • Na budúcu sobotu sa koná zároveň Deň otvorených dverí v Komunite Cenacolo.

  • Ešte stále je možnosť prihlásiť sa na farský výlet do Banskej Štiavnice v sobotu 11. augusta. Navštívime kalváriu, centrum mesta, najväčší pohyblivý betlehem na Slovensku (vraj i na svete) a Banské múzeum v prírode, kde máme objednaný vstup do pod zemnej expozície. Prosíme však o úhradu tábora i výletu tých, ktorí tak ešte neurobili. Cena letného tábora je 10,-€, výlet pre deti 3,-€, pre dospelých 10,-€. Peniaze zbiera Ľ. Šimonová a E. Kopáčiková v piatok alebo v nedeľu po sv. omši. Tí, ktorí nebudú mať zaplatené do 29. júna, budú, žiaľ, odhlásení.

Oznamy na Jedenástu nedeľu v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb a Oznamy na Jedenástu nedeľu v Cezročnom období pre Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

  • Trnavská arcidiecéza v osobe arcibiskupa Jána Oroscha pozýva všetkých ľudí dobrej vôle na slávnosť 40. výročia vyhlásenia samostatnej Slovenskej cirkevnej provincie, ktorá sa uskutoční na budúcu sobotu (23. júna 2018) v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Svätá omša bude o 10. hodine (hlavný celebrant J. Em. Jozef kardinál Tomko) a pred ňou o 9.15 bude modlitba posvätného ruženca.

  • Na budúcu sobotu sa koná zároveň Deň otvorených dverí v Komunite Cenacolo.

  • Ešte stále je možnosť prihlásiť sa na farský výlet do Banskej Štiavnice v sobotu 11. augusta. Navštívime kalváriu, centrum mesta, najväčší pohyblivý betlehem na Slovensku (vraj i na svete) a Banské múzeum v prírode, kde máme objednaný vstup do pod zemnej expozície. Prosíme však o úhradu tábora i výletu tých, ktorí tak ešte neurobili. Cena letného tábora je 10,-€, výlet pre deti 3,-€, pre dospelých 10,-€. Peniaze zbiera L. Kollárová v nedeľu po sv. omši. Tí, ktorí nebudú mať zaplatené do 29. júna, budú, žiaľ, odhlásení.

Oznamy na Jedenástu nedeľu v Cezročnom období