Oznamy na Dvanástu nedeľu v Cezročnom období a rozpis bohoslužieb

Poriadok bohoslužieb a Oznamy na Dvanástu nedeľu v Cezročnom období pre Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

  • V stredu po sv. omši bude nácvik spevu.

  • V piatok, na slávnosť sv. apoštolov, bude pri sv. omši poďakovanie za uplynulý školský rok. Deti a mládež pozývame po sv. omši na spoločnú opekačku na farskom dvore. Pitie bude zabezpečené, jedlo si však prineste podľa chuti… Pred sv. omšou je ešte stretnutie na fare o 17.15h.

  • Pri sv. omšiach na slávnosť sv. Petra a Pavla sa koná tradičná Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Vopred Vám ďakujem za podporu.

  • Od budúcej nedele budú počas júla a augusta sv. omše v nedeľu posunuté o polhodinu skôr, teda v Hostiach o 8.30h a v Abraháme o 10.00h.

  • Na budúcu nedeľu (1. júla) máme možnosť zúčastniť sa na primičnej sv. omši rodáka zo Serede novokňˆaza Michala Irsáka, vysväteného za Koinoniu sv. Jána Krstiteľa. Primície budú vo farskom kostole v Seredi o 10.30h.

Oznamy na Dvanástu nedeľu v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb a Oznamy na Dvanástu nedeľu v Cezročnom období pre Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

  • V piatok, na slávnosť sv. apoštolov, bude pri sv. omši poďakovanie za uplynulý školský rok. Deti a mládež pozývame po sv. omši na spoločnú opekačku na farskom dvore, ktorá sa začne po sv. omši v Abraháme. Pitie bude zabezpečené, jedlo si však prineste podľa chuti…

  • Pri sv. omši na slávnosť sv. Petra a Pavla sa koná tradičná Zbierka na dobro činné diela Svätého Otca. Vopred Vám ďakujem za podporu.

  • Od budúcej nedele budú počas júla a augusta sv. omše v nedeľu posunuté polhodinu skôr, teda v Hostiach o 8.30h‚ a v Abraháme o 10.00h.

  • Na budúcu nedeľu (1. júla) máme možnosť zúčastniť sa na primičnej sv. omši rodáka zo Serede novokňaza Michala Irsáka, vysväteného za Koinoniu sv. Jána Krstiteľa. Primície budú vo farskom kostole v Seredi o 10.30h.

Oznamy na Dvanástu nedeľu v Cezročnom období