Oznamy na Dvadsiatu tretiu nedeľu v Cezročnom období a rozpis bohoslužieb

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu, Abrahám

  • V piatok bude sv. omša pre deti a mládež. Pred ňou je stretnutie na fare o 18:00h.

  • V sobotu bude sv. omša pri soche Sedembolestnej Panny Márie. Stretneme sa priamo na mieste, kde sa bude už o 9.20h modliť sv. ruženec. V tento deň je aj tradičná púť v Šaštíne. Prosím o pomoc pri stavaní tribúny v piatok o 17.00h. Stretneme sa pri obecnom úrade.

  • V najbližších dňoch sa v súrnych prípadoch (pohreb, zaopatrovanie) môžete obrátiť na farnosť Majcichov, a to buď osobne alebo na telefónnom čísle 033/558 31 03.

Oznamy na Dvadsiatu tretiu nedeľu v Cezročnom období

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

  • V piatok bude sv. omša pre deti a mládež v Abraháme. Pred ňou je stretnutie na fare o 18.00h.

  • V sobotu bude sv. omša v Abraháme o 10.00h pri soche Sedembolestnej Panny Márie. V tento deň je aj tradičná púť v Šaštíne.

  • Dnes sa koná tradičná hodová farská zbierka. Za Vašu štedrosť Vám úprimne ďakujem.

  • V najbližších dňoch sa v súrnych prípadoch (pohreb, zaopatrovanie) môžete obrátiť na farnosť Majcichov, a to buď osobne alebo na telefónnom čísle 033/558 31 03.