Oznamy na Dvadsiatu štvrtú nedeľu v Cezročnom období a rozpis bohoslužieb

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

  • Na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni, ktorých obsahom je poďakovanie za úrodu. Spoločne vyjadríme svoju vďačnosť pri sv. omši v stredu.

  • V piatok bude sv. omša pre deti a mládež. Pred ňou je stretnutie na fare o 18.00h.

  • V rámci nášho seredského dekanátu sa bude konať predmanželská príprava pre snúbencov. Bude to v sobotu 29. septembra od 10. do 16. hodiny v pastoračnom centre v Šintave.

Oznamy na Dvadsiatu štvrtú nedeľu v Cezročnom období

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

  • Na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni, ktorých obsahom je poďakovanie za úrodu. Spoločne vyjadríme svoju vďačnosť pri sv. omši v stredu.

  • Ovocie a zeleninu ako príspevok na toto poďakovanie môžete priniesť v utorok do 15. hodiny do domu č. 11 (rodine Karelovej).

  • V piatok bude sv. omša pre deti a mládež v Abraháme. Pred ňou je stretnutie na fare o 18.00h.

  • V rámci nášho seredského dekanátu sa bude konať predmanželská príprava pre snúbencov. Bude to v sobotu 29. septembra od 10. do 16. hodiny v pastoračnom centre v Šintave.

  • Do hodovej farskej zbierky ste prispeli sumou 442,-€. Patrí Vám úprimná vďaka.

Oznamy na Dvadsiatu prvú nedeľu v Cezročnom období