Oznamy na Dvadsiatu šiestu nedeľu v Cezročnom období a rozpis bohoslužieb

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

  • V októbri sa modlíme sv. ruženec polhodinu pred sv. omšou alebo o 18. hodine. Rád by som pozval všetkých, ale zvlášť aj členov Ružencového bratstva, aby aspoň v niektoré dni prichádzali na spoločnú modlitbu a v rámci nej naplnili svoj záväzok modlitby ružencového desiatku. Október je zvláštnou príležitosťou i pre rodiny, aby sme si skrze modlitbu ruženca vyprosovali pokoj a požehnanie.

  • V týždni budem spovedať zvlášť vo štvrtok hodinu pred sv. omšou.

  • V piatok bude sv. omša pre deti a mládež. Pred ňˆou je stretnutie v kostole o 17.15h. Počas októbra bude piatková modlitba ruženca s deťmi, pričom sa postupne pomodlia všetky štyri ružence, počnúc radostným a končiac slávnostným. Zvlášť k tejto piatkovej modlitbe pozývam všetky deti, mládež, otcov a mamy. S modlitbou ruženca je napokon spojená možnosť zí­skať úplné odpustky.

  • Ďakujem Vám za Vašu štedrosť pri dnešnej hodovej farskej zbierke.

Oznamy na Dvadsiatu šiestu nedeľu v Cezročnom období

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

  • V októbri sa modlíme sv. ruženec polhodinu pred sv. omšou alebo o 18. hodine. Rád by som pozval všetkých, ale zvlášť aj členov Ružencového bratstva, aby aspoň v niektoré dni prichádzali na spoločnú modlitbu a v rámci nej naplnili svoj záväzok modlitby ružencového desiatku. Október je zvláštnou príležitosťou i pre rodiny, aby sme si skrze modlitbu ruženca vyprosovali pokoj a požehnanie. S modlitbou ruženca je napokon spojená aj možnosť získať úplné odpustky.

  • V týždni budem spovedať zvlášť v utorok hodinu pred sv. omšou.

  • V piatok býva v Abraháme zvyčajná sv. omša pre deti a mládež. Pred ňou je stretnutie v kostole o 17.15. Počas októbra tak bude v Abraháme piatková modlitba sv. ruženca s deťmi, pričom sa postupne pomodlia všetky štyri ružence, počnúc radostným a končiac slávnostným. Zvlášť k tejto piatkovej modlitbe pozývam všetky deti, mládež, otcov, mamy…