Oznamy na Dvadsiatu siedmu nedeľu v Cezročnom období a rozpis bohoslužieb

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

  • V októbri sa modlíme sv. ruženec polhodinu pred sv. omšou alebo o 17:30. Opakujem svoje pozvanie všetkých, ale zvlášť aj členov Ružencového bratstva, aby aspoň v niektoré dni prichádzali na spoločnú modlitbu a v rámci nej naplnili svoj záväzok modlitby ružencového desiatku. Október je zvláštnou príležitosťou i pre rodiny, aby sme si skrze modlitbu ruženca vyprosovali pokoj a požehnanie.

  • Tento týždeň bude výnimočne v utorok sv. omša pre deti a mládež. Pred ňou je stretnutie v kostole o 17:15 na modlitbu ruženca s deťmi (modlíme sa ruženec svetla).

  • V stredu sa koná v Pustých Úľanoch rekolekcia kňazov seredského dekanátu. Začne sa sv. omšou v kostole o 9:30.

  • Od pondelka si počas celého týždňa môžu členovia Spolku sv. Vojtecha prevziať kalendár, po dielovú knihu a DVD u pani Bilčíkovej (č. d. 67). Členské sa platí 5 eur. Tiež sa môžu prihlásiť noví členovia SSV.

Oznamy na Dvadsiatu siedmu nedeľu v Cezročnom období

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

  • V októbri sa modlíme sv. ruženec polhodinu pred sv. omšou alebo o 18. hodine. Opakujem svoje pozvanie všetkých, ale zvlášť aj členov Ružencového bratstva, aby aspoň v niektoré dni prichádzali na spoločnú modlitbu a v rámci nej naplnili svoj záväzok modlitby ružencového desiatku. Október je zvláštnou príležitosťou i pre rodiny, aby sme si skrze modlitbu ruženca vyprosovali pokoj a požehnanie.

  • Tento týždeň bude v Abraháme výnimočne v utorok sv. omša pre deti a mládež. Pred ňou je stretnutie v kostole o 17:15 na modlitbu ruženca s deťmi (modlíme sa ruženec svetla).

  • V stredu sa koná v Pustých Úľanoch rekolekcia kňazov seredského dekanátu. Začne sa sv. omšou v kostole o 9:30.